Zasklení zimní zahrady

Zasklení zimní zahrady je po vyřešení jejího nejvhodnějšího umístění, aby splňovala všechny požadované kritéria na její využití, a konstrukčního systému, včetně střechy dalším důležitým aspektem, který je třeba předem dobře promyslet a vyřešit, než se započne se stavebními pracemi. Pokud budete chtít zimní zahradu využívat celoročně, je třeba zajistit její dobrou izolaci, a tu docílíte jedině kvalitním zasklením zimní zahrady a správně použitých speciálních druhů skel.

Stínící technika zimní zahrady Stínící technika zimní zahrady je pevně spjata se zvolenou střechou zimní zahrady, protože každá střecha má jiné vlastnosti, a tím pádem vliv na charakter zimní zahrady. Nároky na zastínění zimní zahrady se zvyšují s každým čtverečním metrem prosklené plochy, kdy rozloha zimní zahrady by měla být minimálně 15 m2, abyste v ní měli dostatek prostoru. Společnost Alusystems, která vám, našim zákazníkům zimní zahrady nejen pomůže navrhnout, ale také postavit, nabízí svým zákazníkům velký výběr kvalitní stínící techniky a klimatizačního systému.