Hádka

Ještě nikdy jsem neviděl, že by v nějakém trestném činu figurovalo dřevo. Tedy přesněji dřevo ano, ale trestný čin spáchaný s paletami, to se opravdu jen tak neslyší. On mi to tedy vůbec neměl major Chládek prozrazovat, je to jejich služební tajemství, ale on ten případ stejně skoro celý vyšel tiskem a tak už vlastně už neměl moc co prozradit navíc. Zkrátka byl to pěkný šílenec, co může zabít někoho tím, že po něm hází takovými kusy dřeva.

Překážková dráha

Vedení města se rozhodlo, že pro malé děti připraví překážkovou dráhu. Jenže nebyl čas na nějaké zvláštní herní prvky a tak jednoho šikovného zastupitele, vlastně šikovnou zastupitelku napadlo, že by se taková dráha docela dobře dala postavit z palet, které měli technické služby města poskládané u sběrného dvora a vlastně pro ně nyní neměli využití. Nápad prošel všemi hlasy a bylo vyhráno.